ارسال شده توسط emoshaver

حس شما در مورد این متن چیست؟

حس شما درباره ی متن زیر چیست؟ « ما به روشی دست یافته ایم که می توانیم فقط در مدت ۱۰ روز کل دروس کنکور را ببندیم بطوریکه شما بتوانید…
فهرست